Επίπεδα

Η κολυμβητική ακαδημία αστέρια προσφέρει ένα πρόγραμμα πέντε επιπέδων εκμάθησης κολύμβησης.

Κάθε επίπεδο έχει το δικό του αστέρι με διαφορετικό χρώμα και διαφορετικούς στόχους. Η αρχική τοποθέτηση των παιδιών στα γκρουπ επιπέδων γίνετε με βάση τις κολυμβητικές τους δεξιότητες και την ηλικία. Οι αλλαγή επιπέδων γίνεται με την καθοδήγηση των τεχνικών και ύστερα από την εκμάθηση του συγκεκριμένο ασκησιολόγιο για κάθε επίπεδο ξεχωριστά .

Εφαρμόζονται δοκιμασμένες τεχνικές από έμπειρους προπονητές που κάνουν ευκολότερα τα μαθήματα για τα παιδιά.

 

Τα πρώτα τρία (3) επίπεδα γίνονται στην μικρή πισίνα εκμάθησης

level11 level

Το πρώτο επίπεδο απευθύνεται σε αρχάρια παιδία που δεν έχουν έχουν επαφή με το νερό. Στόχος είναι η εξοικείωση με το νερό χρησιμοποιώντας βοηθητικά μέσα, η εκμάθηση αναπνοής, και η σωστή κίνηση ποδιών στο ύπτιο και το ελεύθερο στυλ κολύμβησης.

level22 level

Στόχος του δεύτερου επιπέδου είναι οι κολυμβητές να επιπλεύσουν χωρίς βοήθεια ( αστεράκι ). Στη συνέχεια κάνοντας πόδια ελεύθερο με σανίδα να συνδυάσουν τις πλάγιες αναπνοές. Και τέλος να καταφέρουν να κολυμπούν πόδια υπτίου και ελεύθερου χωρίς σανίδα 15μ.

level33 level

Στόχος του τρίτου επιπέδου είναι να μάθουν οι κολυμβητές τις χεριές υπτίου και ελευθέρου με τη βοήθεια της σανίδας, και με συνδυαστικές ασκήσεις επιδιώκουμε στην ολοκλήρωση της τεχνικής των δύο στυλ κολύμβησης σε απόσταση 15μ.

 

Τα δυο επόμενα επίπεδα γίνονται στην μεγάλη πισίνα

level44 level

Στόχος του τέταρτου επιπέδου είναι η εκμάθηση ποδιών πεταλούδας και προσθίου με σανίδα και η τεχνική χεριών προσθίου (με πόδια ελεύθερο). Στο στάδιο αυτό απαραίτητο είναι το σπρώξιμο από τον τοίχο σε θέση streamline όπως επίσης και η εκμάθηση εκκινήσεων ύπτιου και ελεύθερου στυλ κολύμβησης.

level55 level

Στόχος του πέμπτου επιπέδου είναι οι κολυμβητές να μπορέσουν να κολυμπήσουν και τα 4 στυλ κολύμβησης. Να τελειοποιήσουν τις τεχνικές στο Ελεύθερο, Ύπτιο, Πρόσθιο , Πεταλούδα και να μάθουν εκκινήσεις και στροφές για όλα τα στυλ.